XINXINHAIWEI STEEL WORK

Address

Add: 9 Fuzhounan Road, Qingdao,
P. R. China

Tel: +86 13708957103
E-mail: maxin222@hotmail.com